سیگنال جمعه هفتم بهمن 1390

سیگنال روز جمعه هفتم بهمن 1390

ازر: یورودلار

 

خرید از نقطه  1.3140

استاپ: 1.3105

تارگت :  1.3190

 

 

فروش از نقطه  : 1.3055

استاپ :  1.3090

تارگت :  1.3005

 

با ارزوی موفقیت برای تمامی دوستان

/ 0 نظر / 10 بازدید