# تارگت

سیگنال دوشنبه دهم بهمن 90

بنام خدا باسلام بدوستان عزیز    سیگنال روز دوشنبه دهم بهمن 1390   ازر: یورودلار   فروش از نقطه:       1.3160 استاپ  :              1.3195 تارگت :              1.3110     باارزوی موفقیت
/ 0 نظر / 9 بازدید