پاسخ بایمیل دوستان

با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز

چند ساعت از ایجاد این وبلاگ سپری نشده که سیل نامها بایمیلم روانه شده. چون موضوع اکثر دوستان یکی میباشد و امکان پاسخ بتمام انها برایم مقدور نیست لذا بطور خلاصه و مفید بانها میپردازم امیدوارم تمام دوستان به پاسخ خود برسند.

برخی از دوستان محبت زیادی دارند و بیصبرانه منتظر هستند . ضمن تشکر از انها این مژده را بانها میدهم که بزودی زود شاهد ارائه سیگنالها در همین صفحه خواهند بود . بخواست خدا اولین سیگنال را امروز جمعه هفتم بهمن 1390 و در حدود ساعت نه صبح  قرار خواهم داد.

برخی از دوستان هم خیلی خیلی محبت دارند ! و از همین ابتدا مرا مورد ناسزا و انواع اهانتها قرار دادند. که من ضمن تشکر از انها  از ایشان خواهش میکنم که برای اثبات دروغهایم زیاد عجله نکنند و بگذارند سیگنالهایم به استاپ بخورند بعد!!

دوستان دیگری بحث مدیریت سرمایه را عنوان میکنند. که درجوابشان و برای همیشه میگم : بهیچ وجه اینکار را نمیکنم چون هم وقتم بسیار محدوده و هم خط مشی و سیاست بنده نمیباشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید